The Blog

KIM OI Wedding & Events

More Story

Ảnh cưới của cặp đôi 'nên duyên từ bàn nhậu'
Trường gặp Phượng trong một lần nhậu mà cô 'say khướt' và anh đã mê cô gái ấy ngay từ lần...