The Blog

KIM OI Wedding & Events

More Story

Bộ ảnh cưới 'chàng khờ lấy được vợ xinh'
Đây có lẻ là câu chuyện tình ấn tượng với Kim nhất cho đến thời điểm này.Có lẻ khi nghe câu...