The Blog

KIM OI Wedding & Events

More Story

Quang Vinh & Tố Quyên - Ảnh cưới cặp đôi ‘ghét của nào trời trao của đó’
Ông bà ta có câu ''Ghét của nào trời trao của đó'', câu nói này quả rất đúng trong chuyện tình...